חלול השם

ביזוי שם ה י על ידי מעשה רע או אף על ידי התנהגות בלתי הולמת ; היפך מ " קידוש השם . " זוהי עבירה מן התורה , שנאמר : "ולא תחללו את שם קדשי " ( ויקרא כב , לב . ( חילול השם חמור הוא כאשר עוברים עבירה על דבר שהוא בחינת "יהרג ואל יעבור " — גילוי עריות , שפיכות דמים ועבודה זרה . מן הצד האחר יש שמעשים של אדם גדול בתורה , שמצד עצמם אין בהם כל עבירה אך יש בהם פגם מוסרי , נחשבים חילול השם . כל מעשה או התנהגות של אדם כזה הגורמים למי שרואה אותם לגנות את תורת ישראל , הם בכלל חילול השם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור