חלה, מסכת

המסכת התשיעית בסדר זרעים . במסכת חלה ארבעים פרקים ויש לה "תלמוד ירושלמי "ותוספתא . המסכת דנה בחמשה מיני דגן החייבים "בחלה " ובמעשרות , בתבואות חוצה לארץ שנכנסה לארץ ובתבואות הארץ שיצאה לחוץ וחיובם בחלה , בסוגי עיסה שחייבים בחלה , בהצטרפותן של עיסות לחיוב בחלה וכל כיוצא באלה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור