חלה , הפרשה

אחת מכ " ד "מתנות כהונה . חובה להפריש חלה מן העיסה , ככתוב : "ראשית עריסותיכם ( בצקכם 1 חלה תרימו תרומה " ( במדבר טו , כ . ( התורה לא קבעה את השיעור שחייבים להפריש , אך חכמים קבעו כי בעל בית יפריש לכהן אחד מעשרים וארבע ואופה יפריש אחד מארבעים ושמונה . בעת ההפרשה מברכים "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה . " זו אחת מן המצוות המוטלות על הנשים , לפי שהן היו מצויות במעשה האפייה . דין החלה שהופרשה היה כדין "התרומה , והיתה אסורה לזרים ולטמאים . מצוות חלה לא בטלה לחלוטין לאחר החורבן . היא נוהגת כזכר למצווה המקורית גם בחוץ לארץ . כיום נוהגים להפריש פיסת בצק מן העיסה ולשורפה בתנור . למצווה זו הוקדשה מסכת "חלה " שבסדר "זרעים . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור