חכמת־ישראל

זרם בתוך היהדות , אשר הטעים כי את התיקונים בדת ישראל ובאורח חייהם של היהודים יש לבסס על חקר עברם ותרבותם . "חכמת ישראל" התפתחה בעיקר בגרמניה , אס כי היו לה נציגים גם באיטליה , בגאליציה ועוד . עם ראשיה נמנו י"ל צזנץ , שד " ל , ד י נחמן קרוכמל ( רנ " ק , ( ש " י רפפורט ( שי " ר , ( גייגר , "גרץ ( אחרים . דחיפה מיוחדת להתפתחות "חכמת ישראל" נתנו הניסיונות להנהיג תיקונים בדת ישראל — ניסיונות לשנות את סדרי הפולחן ולפשר בין מצוות הדת לצורכי החיים . המתקנים רצו להבחין ביהדות נין עיקר לטפל , ולכן ניסו להפריד בין שכבות היסטוריות שונות במסורת ישראל . כדי שההפרדה הזאת והתיקונים הנובעים ממנה לא יהיו מיקריים ושרירותיים , חיפשו את ביסוסם ב " מדע היהדות . " במאמציהם להשיג שיווי זכויות אזרחי נתקלו היהודים ביחס של בוז וביטול מצד הגויים . חקר עברם של היהודים , גילוי ה " אמיתות " שבתוך היהדות וחשיפת ההשפעות היהודיות על תרבות אירופה הנוצרית , עשויים היו , לדעת אנשי " חכמת ישראל , " לשנות את היחס ליהודים . הם קיוו , שיחס זה , של כבוד והחשבה , יקל על היהודים להיקלט ולהתבולל בסביבתם , בלי שיאבדו את הזיקה לערכ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור