חכם באשי

ראש הרבנים בתורכיה ( באש = ראש בתורכית . ( מאז המאה הט"ו הוכר באורח רשמי על ידי השילטון התורכי כמנהיג כלל היהודים באימפריה העות _' מאנית . משרת החכם באשי היתה ממלכתית . הוא היה יוצא בבגדים מיוחדים בליווי משרתים . ניתנו לו זכויות לגביית מיסיס ולהתקנת תקנות במסגרת האוטונומיה של היהודים . בשנת 1840 הורחבו זכויותיו עקב השתדלות של משה "מונטיפיורי אצל השילטונות . אלה שימשו גם בסיס למעמד החוקי של היישוב היהודי בארץ עד תום השילטון העות י מאני בה . מאז התפוררה האימפריה העות י מאנית איבד גם החכם באשי את סמכותו . כמו כן לא היתה רציפות בתפקיד , והוא חדל מלהתקיים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור