חי"מ

ראשי תיבות של חיל משמר . אחד מחילות ה " הגנה , " שנועד לשמש כוח מגן מקומי בתוך היישובים עצמם . בחי"מ היו גברים שגילם עשרים וחמש ומעלה ונשים שסייעו ברפואה ובקשר . "במלחמת הקוממיות מנה 30 , 000 איש בקירוב , והגן על יישובים רבים . עם הקמת צה " ל שימש החי"מ כגרעין להגנה המרחבית וככוח עזר ליחידות הלוחמות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור