חיך"א

_< - אזולאי , חיים יוסף דוד י"ל _צוגץ , מראשי "חוכמה ישראל"  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור