חט אהקדמון

חטאם של אדם וחוח "בגן העדן באוכלם מעץ הדעת . בכך עיוותו את סדרי הבריאה . התורה מספרת כי גורשו מגן עדן . על האישה נגזר "בעצב תלדי בניס , " על הגבר : "בזיעת אפך תאכל לחם " וגזירת מוות למין האנושי ( בראשית ג , א כא . ( לפי "המדרש חיסר ה י באדם שישה דברים עקב החטא : זיוו , קומתו , חייו , פרי הארץ , גן עדן ומאויות ( בראשית רבה יב , ח . ( בעלי הקבלה אמרו כי החטא הקדמון הוא אבי אבות כל החטאים , ובכל עבירה יש ניצוץ הימנו . בספרי המוסר שימש החטא הקדמון כהסבר וכתירוץ לכל הסבל והייסורים , שהם נחלת בני האדם בעולם הזה . ברם , לעתיד לבוא , כך מאמינים , יחזור העולם לתיקנו ולמצבו המקורי ( שם . ( הנצרות מאמינה כי החטא הקדמון גרם להשחתת מידותיו של האדם , שהפך להיות רע מיסודו , ואין תקנה וגאולה לנפשו אלא בחסד עליון של האל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור