חזרת הש"ץ

לאחר שכל הציבור התפלל את תפילת "" שמונה עשרה " בלחש , חוזר "שליח הציבור על התפילה בקול רם . מקורו של נוהג זה בימים שבהם היו אנשים שלא היו בקיאים באמירת התפילה . הם היו מקשיבים לתפילתו של שליח הציבור , עונים " " אמן " על ברכותיו , ובכך יוצאים ידי חובת התפילה . גם בימינו חייב המתפלל להקשיב לברכות ולענות "אמן " אחריהן . חזרת הש"ץ נוהגת בכל תפילות "שמונה עשרה" לבד מזו של "ערבית . לאחר ששליח הציבור מסיים את הברכה השנייה בחזרת הש"ץ נאמרת , ה " קדושה . " בברכת "" רצה" משולבת "נשיאת כפיים של הכוהנים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור