חזק חזק ונתחזק

כשמסיימים לקרוא -בבית הכנסת פרשה אחרונה באחד "מחמשת חומשי התורה , קורא הקהל "חזק חזק ונתחזק . " רמז לכך "במדרש , "שהיה ספר תורה מונח בחיקו של יהושע , ואומר לו הקדוש ברוך הוא חזק ואמץ " ( בראשית רבה סוף פרשה ו , ( ומכאן אומרים למסיים בתורה "חזק . " וכשם שאומרים "הדרן " בסיום מסכת , כלומר שיחזור ולא ישכח את שלמד , כך אומרים "חזק " על סיום התורה ויישר כוחו של המסיים שיתחיל עוד פעם . ועוד טעם אמרו , לפי שהתורה מתשת כוחו של אדם , מברכים בברכת "חזק ונתחזק . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור