חז"ל

ראשי תיבות : חכמינו זיכרונם לברכה . כינויים המסורתי של חכמי ארץ ישראל ובבל , אנשי "התורה שבעל פה , היא המסורת המפרשת ומשלימה את התורה שבכתב . מנהג רווח הוא לצטט את דבריהם "בתלמוד "ובמדרשים הקדומים בלשון "אמרו חז"ל , " "כמאמר חז " ל" וכדומה . נוהגים להבחין שלוש קבוצות עיקריות ואלה הן : ( א ) חכמי ארץ ישראל במאות השנייה והראשונה לפני סה " נ , שרק מאמרים מועטים משלהם נשתמרו : ( ב ) "" תנאים " — חכמי ארץ ישראל במאה הב י ובראשית המאה הג י לסה " נ , יוצרי "המשנה ; ( ג ) "" אמוראים " — חכמי ארץ ישראל ובבל בשנים 500-220 בקירוב , יוצרי התלמוד . במקביל לכל אלה נקראו כך גם חכמי המדרש בכל התקופות הללו . הכינוי רז"ל — רבותינו זכרונם לברכה — מקביל לכינוי חז " ל אך נפוץ פחות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור