חזיר

חזיר שעה אמרו : ארור אדם שיגדל חזירים בארץ ישראל" ( סוטה מט ע " ב . ( גם המוסלמים מתנזרים מאכילת בשר חזיר . פעמים הרבה ניצלו שונאי ישראל את איסור אכילת החזיר על ידי היהודים כדי להציק להם . במדינת ישראל נחקק בשנת 1962 חוק האוסר גידול חזירים ומכירתם בקרב יהודים ומוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור