חול המועד

הימים שבין יום טוב ראשון ליום טוב אחרון של חג הפסח או של חג הסוכות . בימים אלה יש לנהוג מקצת דיני "יום טוב , לכבדם במאכל ובמשקה ובכסות נקייה . לכתחילה אסור לעשות בהם מלאכה פרט לצורך אוכל נפש , צרכי הרבים ו " דבר האבד " ( כלומר שאם לא יעשה את הדבר — ייפסד . ( אין אבלות נוהגת בחול המועד . מאידך גיסא אין נושאים נשים במועד כדי שלא לערב שמחה בשמחה . בתפילות חול המועד מוסיפים "יעלה ויבוא " בתפילת "העמידה "ערבית , "שחרית "ומנחה , "ובברכת המזון . בתפילת הבוקר אומרים "הלל , קוראים "בתורה ומתפללים מוסף . בארץ ישראל הכל אינם מניחים "תפילין במועד והוא הדין בעדות המזרח בחוץ לארץ . מסכת "" מועד קטן " ברובה מוקדשת לדיני חול המועד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור