חדר

חדר של מלמדים , הכל לפי מידת למדנותם . באירופה המזרחית היו , בדורות האחרונים , לבד מ"מלמדי דרדקי , " שהורו בעיקר את הקריאה , גס "מלמדי חומש" ו " מלמדי "גמרא " ולפעמים אף מלמדים גבוהים יותר , שכונו "יורה דעים , " שלימדו בעיקר את חלקי _* " יורה דעה " "שב " שולחן ערוך . " ילדים קשי תפישה , בני גילים מבוגרים , היו מוכרחים ללמוד מפי "מלמדי דרדקי " שנקראו גם "מלמדי ערבוביה" בשל הבדלי הגיל של תלמידיהם . ה"חדר " הרגיל נועד לילדים בלבד , אך במקומות שונים היו גם "חדרים " מיוחדים לילדות . ריבוי ה " חדריס " קיים בקרב היהודים במשך דורות רבים רמה חינוכית והשכלתית גבוהה יותר מכפי שהיתה מצויה בין רוב הנוכרים שבשכנותם . גם שיטת הלימודים — שבלטה בה המגמה לפתח אצל התלמידים נטייה לשיקול עצמי ולוויכוח על הדברים הנלמדים ( כנוהג הגמרא ) — עלתה פי כמה וכמה על הלימוד השגור שהיה מקובל עד המאה הי " ח בבתי הספר הנוכריים . עס זאת היו ב " חדר" גם ליקויים הרבה , מהם שנבעו מן ההשקפות שהיו מקובלות עד העת החדשה על חינוך הילדים , ומהם שנבעו מתנאי חייהם ומגוריהם של היהודים : שעות לימוד רבות יותר מדי ; אי הקפדה על תנאי הי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור