חדיב

ממלכה ששכנה בצפון עיראק של ימינו בתקופת השלטון הפרתי . התקיימה מן המאה השנייה לפני סה " נ עד המאה השניה לסה " נ וידועה בלועזית בשם _6 ת . _(^ _£ 11810 בין השנים 36-30 לסה " נ גברה השפעת היהודים בחדייב . הם הניעו את הלני , מלכת המדינה , להתגייר . עמה התגיירו שני בניה , איזאטס ומונבאז , והם מלכו אחריה בזה אחר זה משנת 36 ואילך , במשך כמה עשרות שנים . משפחת המלוכה בחדייב סייעה הרבה ליישוב היהודי שבארץ ישראל . המלכה הלני עלתה לרגל לירושלים והביאה תרומה יקרה לבית המקדש . משפקד רעב כבר את הארץ 45 ) לסה " נ ) סיפקה מזון לרעבים . היא ובניה בנו כמה ארמונות בארץ ישראל וכן שלחו חיילים , ואף את בניהם , להילחם לצד היהודים במרד הגדול נגד הרומאים . יש להניח כי רבים מתושבי חדייב התגיירו , אך בשלהי המאה השנייה עברו כולם לנצרות . קברה של הלני המלכה חצוב בצפון ירושלים העתיקה , באתר הידוע בשם "קברי המלכים . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור