ספור חד גדיא בעיטור על קערת נחושת. גרמניה, המאה ה־18