חגיגה

קורבן שלמים " ) שלמי חגיגה (" שמצווה כל זכר מבוגר להקריב בעלותו לירושלים בשלוש הרגלים ( פסח , שבועות , סוכות , ( בבואו להיראות את פני ה י בבית המקדש . הקורבן כולו , לבד מן החלבים , נאכל בירושלים . לא הקריב את הקורבן בחג השבועות יכול להקריבו עד שבעה ימים לאחר חג השבועות , ובלשון הגמרא : יש לו תשלומים כל שבעת הימים . אבל בפסח ובסוכות — רק בימי החג , לפיכך אין אומרים תחנון בתפילה בימים אלה . דיני קרבן חגיגה באים במסכת "חגיגה , " החותמת את סדר מועד . במסכת זו שלושה פרקים , ויש לה גמרא בבבלי ובירושלמי ותוספתא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור