חברת מפיצי השכלה

אגודה לטיפוח התרבות והחינוך הכללי בקרב יהודי רוסיה . נוסדה בשנת 1863 בפטרבורג , על ידי קבוצת עשירים ומשכילים . על ידי פעולותיה קיוותה לקרב את ההמונים היהודיים אל אזרחי רוסיה וכן לזרז את השגת _שיוויון הזכויות . אל שורותיה הצטרפו משכילים , סוציאליסטים וציונים . במשך ארבעים שנה הצטמצמה פעולתה במתן תמיכה לתלמידים יהודיים , הלומדים בבתי ספר גבוהים , ובסיוע מוגדל לסופרים אחדים , שתירגמו לעברית ספרי היסטוריה ומדעי הטבע לשם הפצת "ידיעות מועילות " בין היהודים . בשנת 1905 החלה התעוררות רוחנית לאומית בקרב יהודי רוסיה , ובעקבותיה התפשטה רשת בתי ספר יהודיים לאומיים , שעמדו תחת הפיקוח של "חברת מפיצי השכלה . " בשנת 1907 ייסדה החברה את הקורסים הפדגוגיים בגרורנו , שמהם יצאו מורים מצוייניס לבתי הספר העממיים היהודיים באירופה המזרחית ובארץ ישראל . "חברת מפיצי השכלה " היתה המוסד היהודי הרשמי היחיד ברוסיה שעסק באופן חוקי בתרבות וחינוך . לאחר מהפכת 1917 הוגבלו פעולות החברה ובשנת 1930 נגזר עליה להיסגר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור