חבקוק

הספר השמיני ב " תרי עשר . " לפי אחת המסורות של חז " ל חי הנביא חבקוק בימי מנשה מלך ישראל ( אמצע המאה השביעית לפני סה " נ . _( לדעת חוקרים חדשים הוא ניבא בימי יהויקים ( ראשית המאה השישית , ( ויש אף שמאחרים את מועד נבואתו עד לאחר חורבן בית המקדש הראשון . בפרקיו הראשונים של הספר טרוניה של הנביא על הרשע השולט בעולם , תיאור ניצחון הכשדים על הרשע , ולבסוף מפלת הכשדים עצמם . הפרק השלישי הוא תפילה פיוטית , המתארת את הופעת ה י המביא תשועה לעמו . בתלמוד ( מכות כד ע " א ) נאמר כי חבקוק העמיד את כל המצוות על אחת — "וצדיק באמונתו יחיה" ( ב , ד . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור