חבצלת

שבועון עברי בארץ ישראל . הופיע תחילה בשנת 1863 בעריכת ישראל ב " ק ונסגר כעבור שנה . חידש את הופעתו בשנת 1870 בעזרת ישראל דב פרומקין , שהיה במרוצת הזמן לעורכו . לחם נגד שיטת " החלוקה , " ששלטה ביישוב הישן והטיף לעבודה יצרנית ולשיפור מוסדות החינוך . אליעזר _ בן יהודה פירסם בו את מאמריו עם עלייתו ארצה בשנת . 1881 בהשפעתו תמך העיתון במעשה ההתיישבות של בני העלייה הראשונה . לימים שינה _פרומקין את הקו ו"חבצלת הפך לביטאונו של היישוב הישן , נלחם בחילוניות ובחילונים ואף בתנועה הציונית . נסגר בשנת . 1911  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור