חבלי משיח

סבל וצרות שלפני הגאולה . המקור לכך בתלמוד ( כתובות קיא ע " א , סנהדרין צח ע " ב , ( האומר כי לפני בוא המשיח צפוי סבל רב : "דור שבן דוד בא תלמידי חכמים מתמעטים , חיצי רעב משתלחים ומלחמות קשות באות לעולם " ( סנהדרין צז ע " ב . ( בכל עת צרה שפקדה את ישראל בדרך גלותו הארוכה האמינו היהודים או קיוו שאלה חבלי משיח , והגאולה איננה רחוקה . "אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו — צפה לרגלו של משיח " אומר המדרש ( בראשית רבה מב , ז , ( חבלי משיח מוסבים גם לסבלות המשיח עצמו , המתייסר בכל דור ודור על עוונות ישראל ( סנהדרין שם , וילקוט שמעוני . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור