חב"ד

ראשי תיבות : חכמה , בינה , דעת . זהו שמו של זרם בחסידות שבמקורו _נימנו עמו בעיקר יהודי רוסיה הלבנה וליטא , ופזוריהם בארצות אחרות . מייחדת אותו החשבת ההתעלות הרוחנית והלמדנות גם יחד , וטיפוח גישה אינדיבידואליסטית , שכלתנית ואינטלקטואלית יותר מזו של החסידות המקורית . מתוך גישה זו תבעה תנועת חב " ד מן האדם להסתייע קודם כל בכוחותיו שלו , ולהשתדל לפנות לאדמו"ר לשם הדרכה רק בשעת הכרח . האדמו " ר החב"די הוא בראש וראשונה רב חכם , השוקד ביותר על הוראת התורה והיראה בקרב המבוגרים והנוער ועל הקמת בתי אולפנא לתורה . מייסדו של זרם זה היה ר י שניאור זלמן מלאדי . ( 1813-1745 ) הוא נתמנה מנהיגם של חסידי רוסיה הלבנה בשנת . 1777 את עקרונות שיטתו העלה בספרו "ילקוט אמרים " הנקרא גם "תניא , " את התכונות החשובות של הנפש ומקור כל המידות הטובות ראה בתכונות השכליות : חכמה ( כושר תפישה , ( בינה ( הבנת דברים לעומקם ) ודעת ( התקשרותה והתרכזותה של מחשבת האדם בגדולת האלוהים . ( בהכנסת ערך השכל בעבודת הבורא ובהדגשת לימוד התורה שבכתב סתרה חב " ד את דברי המתנגדים לחסידות , שטענו כי זו מזניחה את מצוות תלמוד תורה ומעדי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור