זרעים

הסדר הראשון שבששת סדרי _המשנה ( הש " ס . ( עוסק -בהלכות התלויות כארץ , ובעיקר בעבודת האדמה . כולל אחת עשרה "מסכתות , ואלה חן : ברכות , פאה , דמאי , כלאיים , שביעית , תרומות , מעשרות , מעשר שני , חלה , ערלה , ביכורים . מסכת ברכות , הפותחת את המשנה , חריגה כאן מבחינת נושאיה ועניינה : קריאת שמע , תפילות וברכות . טעם סידורה כאן משום שהסדר נתכנה בשם "אמונה , " ( שבת לא ע " א ) ומפורש בתלמוד ירושלמי שהאדם "מאמין בחי העולמים וזורע . " וכל המצוות התלויות בזרעים יסודן באמונה שכל הארץ לה י , שכל חפירות שהארץ מוציאה הס קניינו של חקב " ח והוא נותנם לבני אדם ומצווה להם לקיים בהם מצוותיו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור