זרובבל בן שאלתיאל

נצר מבית דוד . מנהיגם של שבי ציון מגלות בבל 537 ) לפני סח " נ 1 וממניחי היסודות של יהודה המחודשת . מבוני בית המקדש השני 516-520 ) לפני סה " נ . ( הוא נתמנה מטעם מלך פרס כפחת יהודה ( חגי א , א ) יחד עם ישוע בן יהוצדק הכהן הגדול העלו את קבוצת העולים הראשונה ( עזרא ב , ב . ( בשנה הראשונה בנו את המזבח וחידשו את עבודת הקרבנות , ובשנה השנייה הניחו את יסודות המקדש ( שם ג , א-יג . ( בשנת 516 לפני סה " נ בקירוב חנכו את בית המקדש , הנקרא לעיתים אף "מקדש זרובבל . " פרטי פעולותיו לוטים ערפל . גס סופו אינו ידוע . יש סבורים שניסה להיות מלך עצמאי , אך נהרג בידי השילטון הפרסי . לפי מסורת מאוחרת חזר לבבל . בהיותו אחרון השליטים לבית דוד ייחסו לו בראשית ימי הביניים חזון על גאולת ישראל , הוא "ספר זרובבל" שנתחבר במאה השביעית לסה " נ . חסידי משיח השקר "שבתאי צבי הוסיפו תוספת משלהם לספר זה בשנת . 1673 בימי העלייה הראשונה היה נפוץ המחזה "זרובבל" מאת מ"ל ליליינבלום בתרגומו של דוד ילין .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור