בר צדיק לברכה (זצ"ל)

ביטוי של כבוד , שמוסיפים לשמו של צדיק שנפטר מן העולם . מיוסד על הפסוק "זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב " ( משלי י , ז . ( לאדם נעלה במיוחד שנסתלק לבית עולמו מוסיפים : "זכר צדיק וקדוש לברכה" — זצוק " ל . מצוי הרבה אצל החסידים . ואילו לסתם אדם שנפטר מוסיפים " זכרונו לברכה" — ז " ל . על רשע שמת , אומרים "שם רשעים ירקב " — שר " י .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור