זכר לחרבן

מנהגי אבלות שקבעו חכמים כזכר לחורבן ירושלים , לקיים "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני ... אס לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי " ( תהילים קלז , ה-ו . _( ואלה ארבעת המנהגים שקבעו חכמי יבנה לאחר החורבן ( בבא בתרא ס ע"ב : _( להשאיר שטח של אמה על אמה בלתי מסויד מול הכניסה לבית ; להשאיר על השולחן בשעת סעודה חגיגית מקום פנוי ללא קערה ; אישה כשהיא עונדת תכשיטיה , תחסיר לפחות משהו מהם ; חתן נותן בעת חופתו אפר על ראשו . יותר ידוע המנהג שהחתן שובר כוס תחת החופה , זכר לחורבן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור