זכריה

הספר האחד עשר מתוך יי תרי עשר ' י , ובו נבואותיו של הנביא זכריה בן ברכיה בימי "שיבת ציון 518-520 ) לפני סה " נ . ( י " ד פרקי הספר מתחלקים לשתי חטיבות עיקריות : בפרקים א-ח שמונה חזיונות המסמלים את בניין ירושלים , את מנהיגי העם , את טיהור הארץ , את משפט העולם ואת ראשית התקופה המשיחית . פרקים ט-יד כוללים נבואות "אחרית הימים על אפרים ויהודה וכן על כמה עמים שכנים . זכריה המריץ את שבי ציון להחיש את קימום המקדש , על אף הקשיים , והוא עורר בהם תקוות לעתיד טוב יותר : "עד ישבו זקנים וזקנות ברחבות ירושלם , ואיש משענתו בידו מרב ימים . ורחבות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחבתיה " ( ח , ד-ה . ( לגבי החטיבה השנייה שבספר , פרקים ט-יד , השונים בתוכנם ובסיגנונס משמונת הפרקים הראשונים , יש מן החוקרים הסוברים שהם משל מחבר אחר " ) זכריה השני ( " ואפילו של שני מחברים אחרים בתקופה מאוחרת של שלטון פרס על יהודה . יש שמאחרים אותם עד לגזירות אנטיוכוס ומרד החשמונאים , ויש שמקדימים אותם עד ימי בית ראשון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור