זהר

ספרה הראשי של "הקבלה . תפס מקום חשוב בחיי הרוח של היהדות בתקופת השפעתה העיקרית של הקבלה בחיי היהדות ( בין השנים . 11750-1500 כשם שראו היהודים "בתלמוד את המקור העיקרי להשלמת דיני חמשת חומשי "התורה ולפירושם , כך ראה חלק גדול מהם ב"זוהר " את המקור היסודי להשקפת עולם , הבאה לפרש ולהשלים את הרמזים והרזים הגלומים במקרא . רובו של ה " זוהר" ערוך "כמדרש לחמשת חומשי התורה , ובייחוד לשלושת הספרים הראשונים בה , וכן "למגילות שיר השירים , רות ואיכה . בצד דרשות ארוכות הוא כולל סיפורי מעשה ומאמרים קצרים , ובכולם הוא מגלה תמיד , נוסף לפשוטו של מקרא , גם רמזים עמוקים . דרך משל , במסופר על יצחק כי בבואו ל _? _ךר "וישאלו אנשי המקום לאשתו , ויאמר : אחותי היא " ( בראשית כו , ז ) רואה ה"זוהר " רמז שהשכינה — הנקראת גם חכמה עליונה — נתלוותה אל יצחק , לפי הכתוב במשלי ( ז , ד ;( "אמור לחכמה אחותי את . " חיבור בשם "תיקוני הזוהר , " המוקדש לרמזים נסתרים במלה "בראשית " הפותחת את המקרא , נתחבר ככל הנראה מאוחר יותר , והוא עתה חלק מן הספר . ה"זוהר " מיוחס לרבי " , שמעון בר יוחאי , תנא בן המאה השנייה . רוב המאמרים שבו ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור