ותיקין

כינוי בתלמוד למתפללים שמזדרזים להשכים קום ולהתפלל כדי לסיים את ברכות "קריאת שמע ולהתחיל באמירת תפילת "העמידה עם הנץ החמה . בדרך זו סמכו "גאולה" — ברכת "גאל ישראל" — לתפילה מיד בשעה הראשונה שהתחייבו בה . אסמכתא למנהג זה בפסוק "ייראוך עם שמש " ( תהילים עב , ה . ( עד חיום מכונה התפילה בציבור עם הנץ החמה בשם " ותיקין . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור