ותודיענו

כשחל "יום טוב ביום ראשון מוסיפים בתפילת מעריב שבמוצאי שבת תפילת "ותודיענו . " עניינה — הבדלה בין קדושת שבת לקדושת _יום טוב . אומרים אותה בברכת קדושת היום של תפילת "העמידה , היא הברכה הרביעית הפותחת ב " אתה בחרתנו . " "רב "ושמואל תיקנו תפילה זו . מרוב חביבותה כונתה "בגמרא ( ברכות לב ע " ב ) "מרגניתא " ( מרגלית . ( נאמרת בכל עדות ישראל בשינויים קלים בין עדה לעדף .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור