ועידת קטוביץ

ועידת היסוד של " חובבי ציון " שנתכנסה _בקאטוביץ ב 6 בנובמבר . 1884 הוועידה עסקה בדרכי אירגון התנועה לחיבת ציון ובהרחבתה , ובתמיכה במושבות שבארץ ישראל . בוועידה השתתפו שלושים וחמישה צירים מרוסיה , גרוזיה , צרפת ובריטניה . את נאום הפתיחה נשא י " ל "פינסקר , מחבר "ה " אוטואמנציפאציה . " הוועידה נתכנסה לציון יום הולדתו המאה של משה "מונטיפיורי . היה זה בזמן שפעולות התנועה לחיבת ציון נידלדלו . שערי הארץ ננעלו בידי התורכים , ואת ההגירה הגדולה לא ניתן היה לכוון . עיקרה של הוועידה היה בהפגנת אחדות התנועה והאחדות היהודית . פינסקר קיווה למשוך לתנועת חיבת ציון אישים ואירגונים יהודיים מן המערב . הוחלט להקים ועד מרכזי שמושבו יהיה בברלין , אולם עד להקמתו של ועד כזה הוחלט להקים ועד זמני שמושבו באודיסה וועד משנה בווארשה . הוועידה לא עסקה בשאלות העקרוניות של התחייה הלאומית ובמטרה הלאומית הגדולה . הדבר היה מכוון כפשרה בין זרמים בחיבת ציון והמועמדים להצטרף אליה . אך הדבר לא הועיל . לא נמצאה אישיות רמת מעלה שתעמוד בראש המרכז בברלין , וממילא בטלה ההחלטה על הקמתו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור