ועידת הנשיאים

גוף המאגד בתוכו את ראשי כל האירגוניס היהודיים המרכזיים בארצות הברית . הוקם בשנת 1955 כדי לגבש מדיניות מוסכמת כלפי מדינת ישראל בפרט והמזרח התיכון בכלל . במשך הזמן הרחיב את פעילותו גם לקיבוצים יהודיים השרויים במצוקה , כגון יהדות ברית המועצות ויהודי ארצות ערב . היום מייצגת ועידת הנשיאים כשלושים וחמישה אירגונים יהודיים גדולים כגון "ההסתדרות הציונית , "הקונגרס היהודי האמריקני , * בני ברית , • הדסה , תנועות ציוניות , איגוד בתי הכנסת ועוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור