לועידת הלסינגפורס

הוועידה השלישית של ציוני רוסיה ופולין . נתכנסה ב 4 בדצמבר 1906 בהלסינגפורס — היום הלסינקי — בפינלנד . דיוני הוועידה התמקדו בשאלה כיצד לארגן את חיי העם היהודי בארצות השונות ולשתפו בחיים הציבוריים של מדינות העולם . הוועידה נסתיימה ב"מצע הלסינגפורס " שחייב את השתתפותם של יהודים במאבקן הכללי של תנועות השיחרור של עממי רוסיה , הבטיח שיוויון זכויות למיעוטים הלאומיים , לרבות היהודים , והכרה כיהודי רוסיה ליחידה אוטונומית בכל ענייני הווייתה הלאומית ב"מצע הלסינגפורס" היה משוס חיוב הגלות או לפחית _הידאה _בהמשן קיימה . הוא עורר התנגדות אצל שוללי הגלות . הללו הביעו את חששם מהפניית כוחות ל"עבודת ההווה " תחת התרכזות בשיבת ציון ובבניין הארץ , שבאלה ראו את העיקר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור