לועידת אוויאן

עם התגברות הנאציזם והחמרת המצוקה של היהודים באירופה זומנה _ב 6 ביולי 1938 בעיר אוויאן שבצרפת ועידה שדנה בפתרון בעיית י הפליטים . הוועידה כונסה ביוזמתו של פראנקלין רוזוולט , נשיא ארצות הברית . שלושים ושלוש מדינות שלחו את באי כוחן _לאוויאן . מראש נקבע כי הוועידה לא תדון בחוקי ההגירה הקיימים בכל ארץ , וכי לא תחייב את המדינות המוזמנות להשתתף בה לשום הוצאות כספיות . נציגי כל המדינות הודיעו על התנגדותם לקלוט פליטים יהודיים בארצותיהם . הסוכנות היהודית ועוד הרבה גופים יהודיים הגישו תזכירים לוועידה , כשלכל אחד הצעה משלו לפתרון הבעיה . הסוכנות היהודית תבעה את פתיחת שערי ארץ ישראל ואת קליטת הפליטים בה . הוועידה נסתיימה בקבלת החלטה להקים מנגנון שיפעל למען הפליטים . היתה זו הפעם הראשונה שממשלת ארצות הברית יזמה פעולה פוליטית בינלאומית בשיתוף עם מדינות אירופה . כשלונה של הוועידה מבחינה יהודית , והעובדה ששערי רוב מדינות העולם נשארו סגורים בפני פליטים שעוד יכלו להינצל הגדילה את מספר הנספים בשואה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור