(ה)ועידה היהודית האמריקנית

גוף שנוסד בשנת 1943 ביוזמת מסדר בני ברית , כדי לתאם את הטיפול בנושאי * _ארץ ישראל "והשואה , וכדי לייצג את עמדות היהדות האמריקנית כנושאים אלה בפני גורמים לא יחודיים . הוועידה הורכבה מנציגי קבילות ואירגונים יהודיים חשובים . בעצרת המייסדת של הוועידה , בספטמבר , 1943 הצביעו 498 מתוך 502 הנציגים בעד תמיכה "בתכנית בילטבור . • הוועד היהודי האמריקני , שהתנגד להחלטה זו , פרש בעקבותיה מן הוועידה . הוועידה הציגה עמדה יציונית איתנה בפני גופים אמריקניים ובינלאומיים , וניהלה מערכת תעמולה לעמדותיה אלה . הוועידה התפרקה בשנת , 1948 לאחר שנכשל נסיונה להפוך לגוף קבע שיטפל גם בנושאים יהודיים פנים אמריקניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור