ועד שליחי הקהלות

הגוף המייצג של יהודי בריטניה מאז שנת . 1760 מוכר על ידי ממשלת בריטניה . שמו המקורי . 16 * 5 ו 51 ו 1 ח _65 018 ו 1 טק _6 ס . 8081 <] 01 הוועד , הנבחר אחת לשלוש שנים , מנה בשנת 1980 כארבע מאות וחמישים חברים , נציגי בתי כנסת ואירגוניס קהילתיים אחרים . מטרתו להגן על הזכויות המדיניות ( האזרחיות של יהודי בריטניה במאה הי " ט עלה בידיו לשנות חוקים ולאפשר ליהודים להיבו _, _< לכהונות רמות , והפארלמנט בכללן . כן נאבק למען מתן אפשרות לפליטים יהודים להגר לבריטניה וסייע להם בבואם . לחם נמרצות נגד התנועה הפאשיסטית בבריטניה . לאחרונה נרתם ועד השליחים לפעולה גם למען מדינת ישראל אם כי לפנים התנגד לתנועה הציונית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור