ועדות חקירה לארץ־ישראל

עשרים ושמונה ועדות חקירה נשלחו לארץ ישראל בתקופת שילטון המנדאט הבריטי . רובן שיגרה ממשלת בריטניה עצמה , אחת היתה אנגלו אמריקנית והאחרונה — מטעם האו " ם . תפקידן היה לחקור את המצב בארץ מבחינה מדינית וכלכלית , לאתר בה את הגורמים לאי שקט ולהגיש המלצות לפיתרון . כל הוועדות היו תולדה של הקונפליקט היהודי הערבי עקב הצהרת _בלפיר והנטייה האנטי ציונית במשרד המושבות ובמערכת _השילטון בארץ . ואלה הבולטות שבהן : ( א ) ועדת הייקראפט : ( 1921 ) ועדה בראשותו של השופט הבריטי הייקראפט . מונתה כדי לחקור את מאורעות חודש מאי . 1921 היא קבעה כי אכן הערבים הם שתיכננו את מהומות הדמים , אך הסיבה לכך היתה "מורת רוחם" מן העלייה היהודית ומהמדיניות הציונית . ( ב ) ועדת שאו : ( 1929 ) ועדה בראשותו של השופט הבריטי סר וולטר שאו . מונתה לחקור את מאורעות תרפ"ט . במסקנותיה קבעה כי התחזקות היישוב היהודי גרמה למעשי הרצח . לפיכך המליצה על הגבלת העלייה וההתיישבות . דבר זה אכן נעשה באמצעות פירסום "הספר הלבן של פאספילד . 11931 ) ( ג ) ועדת פיל המלכותית : ( 1937 ) ועדה בראשותו של לורד פיל נשלחה בגלל מאורעות הדמים שפרצו בשנת . 1...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור