ועד הצירים

קבוצת מנהיגים ציוניים , שנשלחה לארץ ישראל בהסכמת ממשלת בריטניה , לאחר שהצבא הבריטי כבש מידי התורכים את דרום _ארץ ישראל ואת ירושלים . היו בה שמונה חברים . חיים יו"צמן עמד בראשה בשנה הראשונה , ואחריו — מנחם "אוסישקין . הוועד שימש גוף מייעץ לשילטונות הכיבוש לגבי הגשמת "הצהרת בלפור , קישר בינם לבין היישוב בארץ ועשה לשיפור היחסים בין יהודים לערבים . ועד הצירים אף נטל על עצמו תפקידי פנים רבים בתחומי הסעד , הבריאות , החינוך וההתיישבות . בפרק הזמן שפעל בו ועד הצירים , הגבירה ההסתדרות הרפואית "" הדסה " את פעילותה . בתי הספר של "" עזרה , " ושל * יק " א ואחרים הועברו לפיקוחו והונחה אבן הפינה לאוניברסיטה העברית . השילטון הבריטי בארץ הפגין הסתייגות בולטת מן הוועד ומפעולותיו . ועד הצירים פעל עד שנת , 1921 ואז הוקם "הוועד הלאומי שתפס את מקומו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור