ועד הלשון

מוסד לטיפוח הלשון העברית ולהרחבת אוצר המלים שלה לצורכי היום יום . נוסד בירושלים בשנת 1890 על ידי אליעזר _יבן יהודה ועוד משכילים אחרים . התפרק לאחר כשנה וקס מחדש בשנת 1903 ביוזמת הסתדרות המורים . פעולותיו נתפרסמו תחילה בעיתונות , ומשנת 1912 ואילך בקונטרסים ובשש חוברות בשם "זכרונות . " מאז שנת 1929 יוצא בקביעות הרבעון "לשוננו . " ועד הלשון קיים ועדות מקצועיות לקביעת מונחים חדשים בענפי המשק השונים ואף פירסם מילונים למונחים מקצועיים . בשנת 1954 נוסדה תחתיו האקדמיה ללשון העברית , להמשך פעילותו של ועד הלשון ולקידום הלשון העברית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור