(ה)ועד הלאמי

קיצור של "הוועד הלאומי לכנסת ישראל , " שהיה המוסד העליון והזרוע המבצעת של אסיפת הנבחרים של היישוב היהודי המאורגן בארץ ישראל בתקופת השילטון הבריטי . אסיפת הנבחרים והוועד הלאומי פעלו משנת 1920 ועד קום המדינה . הוועד הלאומי קיבל מיד לאחר הקמתו הכרה בכתב מאת הנציב העליון הבריטי הראשון _לארץ ישראל הרברט סמואל , אולם רק בשנת 1928 נתקבלה הכרה רשמית מטעם שילטונות בריטניה ב " כנסת ישראל" וב " וועד הלאומי " בכלל זה , כנציג הרשמי של יהודי ארץ ישראל בענייני דת , חינוך , עזרה סוציאלית , בריאות הציבור וכל כיוצא באלה . בוועד הלאומי בא לידי ביטוי השילטון העצמי של היישוב בארץ . הוא אירגן רשת חינוך , שירותי בריאות וסעד והקים את "הרבנות הראשית . הוועד טיפל _באירגון הקהילות , העיריות והמועצות המקומיות . כמו כן פעל בענייני הגנה וביטחון ואירגן את ההתנדבות של צעירי היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה . לשם מילוי תפקידיו הותר לוועד הלאומי להטיל מיסיס מסויימים . הוועד הלאומי ייצג את היישוב היהודי כלפי גורמים מדיניים ובהם שילטונות המנדאט , המנהיגים ערביים , חבר הלאומים , • ועדות חקירה לענייני ארץ ישראל ואיר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור