ועד ההצלה

ועד שפעל להצלת יהודים בארצות אירופה , שהיו כבושות בידי הנאצים במלחמת העולם השנייה . נוסד בארץ ישראל בשנת 1942 על ידי הנהלת הסוכנות היהודית והוועד הלאומי , ובראשו הועמד יצחק גרינבוים . פעל בעיקר מקושטא , והקים , בין היתר , קשרים עם המחתרות היהודיות בארצות הכיבוש . באותו פרק זמן התארגנו עוד ועדי הצלה יהודיים , ביניהם ועד ההצלה של איחוד הרבנים האורתודוקסים בראשותו של הרב אהרן קוטלר , שפעל במסגרת אונרר " א . כן הוקם ועד שניהל בבודאפשט משא ומתן עם אדולף אייכמן .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור