ועד ארבע ארצות

המוסד המרכזי של ההנהגה היהודית העצמית בארבעה מחוזות בפולין " ) פולין גדול , " "פולין קטן , " רייסין ווהלין . עד שנת 1623 גם ליטא , אך היא פרשה ופעלה בנפרד . ( הוועד פעל מאמצע המאה הט " ז ועד שנת . 1764 בדרך כלל נפגש הוועד פעמיים בשנה , בזמן הירידים , פעם בלובלין ופעם ביא _ רוסלב . תחילה נבחרו הנציגים על ידי כל ראשי המשפחות משלמות המיסים , כלומר כשני שלישים מן היהודים . ברם , לימים נקבעו הנציגים על ידי קומץ עשירים . הוועד מנה בין שלושים לשבעים איש . הוא היה מורכב ממנהיגי הקהילות ורבניהן . כל "ארץ " שיגרה שלושה נציגים וכל קהילה גדולה שלחה עוד שלושה נציגים . בראש הוועד עמד "פרנס" נבחר . סגנו היה " הנאמן , " ששימש כגזבר ובמזכיר הרושם את החלטות הוועד "בפנקס הוועד . " ואלה היו תחומי פעולתו של הוועד : ( א ) גביית מיסיס , מלכתחילה הוקם הוועד כדי לגבות מן היהודים את המיסים ולהעבירם לשלטונות . היו אלה מס לכל בית אב , מסי עקיפין על רכוש ועסקים , ומדי פעם מיסיס מיוחדים לכיסוי הוצאות הוועד ולמתן שוחד לשלטונות . ( ב 1 חברה וכלכלה : תקנת ה " חזקה " האוסרת לנשל יהודי מפרנסתו וממגוריו על ידי הצעת מחיר ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור