נתנה תקף

תפילה "במוסף "לימים נוראים לפי נוסח עדות אשכנז . נאמרת לפני קדושה . לפי נוסח עדות המזרח ( פרט לעדות תימן ) יש שנוהגים לאומרה לפני הקדיש שקודם מוסף . נאמרת , כשארון הקודש פתוח . עניינה תיאור יום הדין בשמיים והיא מעוררת חרדת קודש ובכי . חיבורה מיוחס לר י אמנון ממגנצה , שעונה ונתייסר על שסירב להמיר את דתו . בראש השנה אמר תפילה זו לפני ארון הקודש כשהוא קטוע ידיים ורגליים , ובשעת אמירתה יצאה נשמתו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור