ויצ"ו

ראשי תיבות של ח 123110 ח _-83ז 1510 ח 2 ! 0 ן 3 ח _31 [ 0 ח _161 ח ' 51 וו _16 ח 0 י _\\ ( הסתדרות עולמית של נשים ציוניות . ( נוסדה בלונדון בשנת 1920 על ידי קבוצת נשים בראשותן של וירה וייצמן ורבקה זיו . מטרותיה : אירגון נשים לפעולה ציונית , הכשרת נשים ונערות בארץ ישראל לעבודה יצרנית ופעילות למען בריאותם וחינוכם של ילדי ישראל . לויצ " ו סניפים בחמישים מדינות בקירוב , להוציא את ארצות הברית , שבה ממלאה "" הדסה " תפקיד מקביל . בשנת 1975 היו בה כרבע מיליון חברות , מתוכן תשעים אלף בישראל . נציגות ויצ " ו משתתפות • בקונגרס הציוני , _ונשיאתן חברה בהנהלה הציונית . ויצ " ו הקימה בארץ מועדוני נשים , פעוטונים וגני ילדים , מועדוני ילדים ונוער , מתפרות , תחנות לייעוץ ולהכוונה מקצועית , בתי ספר תיכוניים מקצועיים , בתי נופש לנשים ועוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור