ויכלו

התיבה הפותחת את הפרשיה בספר בראשית ( ב , א-ג ) המספרת על סיום מלאכת הבריאה וקידוש היום השביעי . בקצת עדות נאמרת בליל שבת שלוש פעמים : בבית הכנסת בלחש בתפילת "העמידה , ובקול רם על ידי כל הציבור כאחד לאחר תפילת העמידה , "ובקידוש על היין . בכמה עדות אינה נאמרת בתפילת הלחש . חכמים הפליגו בחשיבותה עד שאמרו כי כל המתפלל " ויבולו " נעשה , כביכול , שותף לקב " ה במעשה בראשית , וכי עוונותיו _נמחלין ( שבת קיט ע " ב . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור