ויחל

התיבה הפותחת את הפרשיות שקוראים בתורה "בתענית ציבור "בשחרית ובמנחה , בספר שמות ( לב , _יא-יד,- לד , א-י . ( עניינה של הקריאה : בקשת משה כי יכופר לישראל עוון העגל וסליחת ה י ; עלייתו של משה לקבל את הלוחות השניים ; י " ג "מידות . במנחה מפטירים בישעיהו ( נה , ו ) "דרשו ה י בהמצאו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור