ויזל, נפתלי הירץ

. 1805-1725 מראשי תנועת "ה " השכלה" בגרמניה , והחשוב בסופריה בשפה העברית . כתב דברי הסברה והגות ברוח רציונאלית ותעמולה ל"השכלה . " מחיבוריו : "יין הלבנון " — פירוש למסכת "אבות — ו " דברי שלום אמת " ליהודי אוסטריה . ( 1782 ) הוא אף כתב שירים . יצירתו הנודעת ביותר בתחום זה היא הפואמה הספרותית "שירי תפארת " על יציאת מצרים . השתתף ב " ביאור " המקרא מיסודו של משה "מנדלסון _ובירחון "המאסף " — שני המפעלים הספרותיים העיקריים של ה " השכלה " בגרמניה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור