והוא רחום

פסוק בן י " ג תיבות "בתהלים ( עח , לח ) הפותח במלים "והוא רחום יכפר עוון . " אומרים אותו : ( א ) בפתיחה לתפילת "ערבית ביום חול ; ( ב ) "בפסוקי דזימרא לפני "" אשרי " ( בנוסח תימן גם לפני "אשרי " שבסוף תפילת שחרית ;( ( ג ) בפתיחת התחנון הארוך בימים שני וחמישי ; ( ד ) בסיום " צידוק הדין , " בשעת הקבורה ; ( ה ) בתוך פסוקי תפילת "" ובא לציון . " פסוק זה היו קוראים גם בסוף נתינת מלקות מטעם בית דין . אף היו אומרים אותו 5 _וי פעמים בעת מתן מלקות שמקבלים היראים על עצמם בערב יום הכיפורים , מלה לכל מכה . כך היו מגיעים "לארבעים חסר אחת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור