ובא לציון גואל

תפילה הנאמרת "בשחרית של חול וכן "במנחה של "שבת או "יום טוב לאחר "• אשרי . " פותחת בפסוק מישעיהו ( נט , כ . ( התפילה הזאת היא מעין קיצור של תפילת שחרית , ונקבעה בסופה למען המאחרים . קרויה גם "קדושא דסידרא " בארמית , ובעברית אצל הרמב"ם "סדר קדושה " או "סדר היום , " לפי שאומרים בתוכה "קדושה בעברית ובתרגום ארמי בשביל אותם שאינם מבינים עברית . מוזכרת כבר "בתלמוד ( סוטה מט ע " א _) ושם נודעת לה חשיבות נעלה ביותר , שעליה העולם קיים . בשבת ובחג אין אומרים אותה בתפילת שחרית , שכן בימים אלה מגיעים הכל לתפילת "עמידה ולקדושה . כנגד זה היא נאמרת במנחה , מפני שהיו מתפללים מנחה לאחר שהדרשנים סיימו את דרשתם בפסוק "ובא לציון גואל , " וסברה שתפילה זו היתה נאמרת תדיר לאחר לימוד תורה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור