התרתנדרים

שיחרור של אדם שנדר נדר או נשבע שבועה מלקיים את נדרו או את שבועתו . הדבר נעשה על ידי חכם אחד ( יחיד מומחה ) או שלושה הדיוטות . כל נודר חייב לקיים את נדרו , אך לעיתים יש מי שמתקשה בכך . בית הדין מברר אצלו אם היה נודר לו היה יודע שייווצרו נסיבות המקשות עליו לקיים את נדרו . לאמור , בית הדין מחפש לו פתח חרטה ומתיר לו את הנדר . יש שאדם נודר או מקבל על עצמו דבר שהוא כעין נדר והדבר משתכח מלבו . לשם כך תיקנו חכמים "התרת נדרים" בערב ראש השנה שבה מבקש האדם בפני שלושה אנשים , בנוסח קבוע , שיתירו לו כל נדר או קבלה שבלב שהסיח את דעתו מהם . בית הדין מתיר לו את נדריו . גם " כל נדרי , " הנאמר בליל התקדש "יום הכיפורים , הוא ביטול נדרים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור